Algemene voorwaarden

 Alle deelnemers doen mee op eigen risico. De organisatie van de 8 van Drachten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, ongevallen en/of schade aan eigendommen.

De verdere voorwaarden zijn:

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden (in print, foto, film en video) in relatie tot de 8 van Drachten zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.

Hardlopen

 • Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen.
 • deelnemers mogen niet met huisdieren lopen
 • betaling geschied via ideal.
 • Meefietsen van begeleiders is alleen toegestaan op het fietspad naast het parcours
 • Eenmaal gekochte startnummers kunnen NIET worden teruggenomen 
 • Startnummers zijn wel overdraagbaar
 • Het is niet toegestaan startnummers om te vouwen of te knippen, waardoor sponsoruitingen niet meer zichtbaar zijn

Fietstoertocht

 • Betaling geschied via ideal.
 • Eenmaal gekochte startbewijzen kunnen NIET worden teruggenomen
 • Voor de fietstocht is de routebeschrijving tevens  deelnemersbewijs

Wandelen

 • Voor de wandeltocht is de routebeschrijving tevens deelnemersbewijs
 • Voor de wandeltocht zijn rolstoelers toegestaan.

Privacy statement

Persoonsgegevens worden voor intern gebruik opgenomen in een zogenaamd ‘running bestand

 

De organisatie van de 8 van Drachten