Hartelijk welkom op de site van de 8 van Drachten.

De 8 van Drachten is op  zondag 1 oktober 2023

De inschrijving start op donderdag 1 juni 2023

Het goede doel is dit jaar het Foppe Fonds

Sport is voor iedereen! Voor iedereen in de gemeente Smallingerland moet het mogelijk zijn om te kunnen sporten. Toch hebben veel inwoners te weinig geld om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Voor kinderen tot 18 jaar bestaat al jaar en dag het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor de doelgroep 18+ bestaat het Sportfonds Smallingerland. Vanuit dit fonds wordt het lidmaatschap bij een sportvereniging betaald. Hiermee wordt sport voor een nog breder publiek bereikbaar en toegankelijk. Steunt u dit ook?

U kunt een vrije bijdrage via het inschrijfformulier overmaken.

Wij maken het onmogelijke mogelijk

Het Foppe Fonds zet zich in voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten en te spelen krijgen kinderen en jongeren energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat ze weer stralen en plezier hebben. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!

Het Foppe Fonds dankt de naam aan Foppe de Haan en om met zijn woorden te spreken: ‘Als kind wil je natuurlijk sporten. Soms is het bijna onmogelijk en dan helpen wij. Wij maken het onmogelijke mogelijk!’ kijk ook op Foppe Fonds