Hartelijk welkom op de site van de Rabo 8 van Drachten.

De 8 van Drachten is op zondag 16 juni 2019.

Inschrijven voor het hardlopen kan tot en met zondag 2 juni 2019 via het inschrijfformulier op inschrijven.nl.

Er zijn dit jaar 1300 startnummers beschikbaar. Dus Vol is Vol

Het nieuwe goede doel voor 2019 is Kika.

Een vrije bijdrage kunt u ook storten op rekeningnummer: NL 64 RABO 0137 9768 44 t.n.v. 

Maar u kunt ook een vrije bijdrage via het inschrijfformulier overmaken.