Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alle deelnemers doen mee op eigen risico. De organisatie van de 8 van Drachten wandelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, ongevallen en/of schade aan eigendommen.

Alle deelnemers aan de Wandeltocht over 5 km en 8 km  vallen onder voorwaarden van de Rabo 8 van Drachten en die van de Wandelbond.

De verdere voorwaarden zijn:

  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden (in print, foto, film en video) in relatie tot de 8 van Drachten zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.
  • Voor de wandeltocht is de routebeschrijving tevens deelnemersbewijs
  • Het is toegestaan op meer dan 5 km of 8 km te lopen in een zelf te bepalen omgeving
  • De medaille wordt in de week van 14 september toegestuurd.
Privacy statement

Persoonsgegevens worden voor intern gebruik opgenomen in een zogenaamd ‘wandel bestand ‘

De organisatie van de 8 van Drachten