Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle deelnemers doen mee op eigen risico. De organisatie van de 8 van Drachten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, ongevallen en/of schade aan eigendommen.

Alle deelnemers aan het hardlopen vallen onder voorwaarden van de 8 van Drachten en het Veiligheidsprotocol.( zie hieronder)

De verdere voorwaarden zijn:

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden (in print, foto, film en video) in relatie tot de 8 van Drachten zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.
 • Voor de 8km geldt een tijdslimiet van 60 minuten.
 • Het parcours is zoveel mogelijk verkeersvrijgemaakt.
 • betaling geschied via ideal.
 • Meefietsen van begeleiders, met het hardlopen, is alleen toegestaan op het fietspad naast het parcours
 • Eenmaal gekochte startnummers kunnen NIET worden teruggenomen.
 • Startnummers zijn wel overdraagbaar.

Veiligheidsprotocol hardlopen.( indien nodig)

 • Er is alleen digitale voorinschrijving via inschrijven.nl. In het systeem kan het maximale aantal deelnemers worden in gegeven en daarna stopt automatisch de inschrijving. Ook zijn de deelnemers verplicht hun te verwachten eindtijd te vermelden
 •  Alle startbewijzen worden voorafgaand aan het evenement verstuurd naar de deelnemers. Er is dus geen na inschrijving.
 • Deelnemers komen zo kort mogelijk voor de start het betreffende startvak in.
 • Er zal gekozen worden voor een zogenaamd vliegende start. De deelnemers stoppen dus niet voor de startstreep, met uitzondering van de eerste groep.
 • De deelnemers krijgen een startnummer en startvak toegewezen op basis van de opgegeven eindtijd. Zie ook start en finish.
 • Wanneer de organisatie denk dat de verwachte starttijd niet reëel is ingevuld, kan de organisatie hier vanaf wijken.
 • Het start -en finishgebied is niet toegankelijk voor het publiek.
 • Er is na afloop geen prijsuitreiking.
 • Het gebied voor de start(Museumplein) is alleen toegankelijk voor de deelnemers, incl. één begeleider.

Privacy statement

 • Persoonsgegevens worden voor intern gebruik opgenomen in een zogenaamd ‘running bestand ‘

De organisatie van de 8 van Drachten.