Algemene voorwaarden – hardlopen

Algemene voorwaarden

Alle deelnemers doen mee op eigen risico. De organisatie van de 8 van Drachten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, ongevallen en/of schade aan eigendommen.

Alle deelnemers aan het hardlopen van zowel de 8 km en de 1.500m vallen onder voorwaarden van de Rabo 8 van Drachten, die van de KNAU en het Veiligheidsprotocol.( zie hieronder)

De verdere voorwaarden zijn:

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden (in print, foto, film en video) in relatie tot de 8 van Drachten zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.
 • betaling geschied via ideal.
 • Meefietsen van begeleiders is alleen toegestaan op het fietspad naast het parcours
 • Eenmaal gekochte startnummers kunnen NIET worden teruggenomen, mits er een lockdown komt.
 • Startnummers zijn wel overdraagbaar
 • De route beschrijving wordt vanaf zaterdag 22 september digitaal verzonden

Veiligheidsprotocol

 • Er is alleen digitale voorinschrijving via inschrijven.nl. In het systeem kan het maximale aantal deelnemers worden in gegeven en daarna stopt automatisch de inschrijving. Ook zijn de deelnemers verplicht hun te verwachten eindtijd te vermelden
 •  Alle startbewijzen worden voorafgaand aan het evenement verstuurd naar de deelnemers. Er is dus geen na inschrijving.
 • Deelnemers komen zo kort mogelijk voor de start het betreffende startvak in.
 • Er zal gekozen worden voor een zogenaamd vliegende start. De deelnemers stoppen dus niet voor de startstreep, met uitzondering van de eerste groep.
 • De deelnemers krijgen een startnummer en startijd toegewezen op basis van de opgegeven eindtijd.Zie ook start en finish.
 • Wanneer de organisatie denk dat de verwachte starttijd niet reëel is ingevuld, kan de organisatie hier vanaf wijken.
 • Het startgebied heeft een lengte van 570 meter en is niet toegankelijk voor het publiek.
 • Het start -en finishgebied is niet toegankelijk voor het publiek.
 • Er is na afloop geen prijsuitreiking.
 • Het gebied voor de start(Raadhuisplein en Zuiderbuurt) is alleen toegankelijk voor de deelnemers, incl één begeleider.
 • Deelnemers en begeleiders zijn verplicht op het Raadhuisplein 1.5 meter afstand te houden.

Privacy statement

 • Persoonsgegevens worden voor intern gebruik opgenomen in een zogenaamd ‘running bestand ‘

De organisatie van de 8 van Drachten.