Algemene voorwaarden – wandelen

Algemene voorwaarden

Alle deelnemers doen mee op eigen risico. De organisatie van de 8 van Drachten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, ongevallen en/of schade aan eigendommen.

Alle deelnemers aan de Wandeltocht over 8 km  vallen onder voorwaarden van de Rabo 8 van Drachten en die van de Wandelbond.

De verdere voorwaarden zijn:

  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden (in print, foto, film en video) in relatie tot de 8 van Drachten zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.
  • Voor de wandeltocht is de routebeschrijving tevens deelnemersbewijs

Privacy statement

Persoonsgegevens worden voor intern gebruik opgenomen in een zogenaamd ‘running bestand ‘

De organisatie van de 8 van Drachten

 
What do you want to do ?

New mail