Start Van den Brug bedrijvenloop 8 km

Centrum  te Drachten.

 

Algemene voorwaarden

Alle deelnemers (m/v) aan de Van den Brug bedrijvenloop vallen onder de algemene voorwaarden van de Rabo 8 van Drachten. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door de organisatie beslist. Tegen deze beslissingen is geen beroep mogelijk. Zie Algemene voorwaarden.

Omkleden

Voor deelnemers aan de 8 km is er geen kleedgelegenheid bij de start.

Start en finish

Museumplein Drachten

Starttijd

15:00 uur

Tijdslimiet

Voor de 8 kilometer geldt een tijdslimiet van 60 minuten.

Parkeren

Parkeren is gratis op het Kiryat Onoplein.

Toiletvoorzieningen

Bij de start en finish zijn toiletvoorzieningen aanwezig.

Verzorgingsposten

Langs het parcours is de verzorgingspost met water bij de Rode Kruis post aan de Sydwende, verzorgd door DZPC( Zie parcours)

Medische hulpverlening en ondersteuning gebeuren door het Rode Kruis afdeling Drachten (op het parcours en bij de start en finish).

Maximaal aantal deelnemers

Per ploeg mogen maximaal 8 deelnemers meedoen, meerdere ploegen zijn mogelijk. Inschrijven voor de Van den Brug bedrijvenloop start op 1 juni

Inschrijven

De inschrijving voor de bedrijvenloop start op 1 juni

Prijzen

De snelste drie lopers per bedrijf tellen mee in de uitslag. Er zijn geen prijzen voor de Van Den Brug bedrijvenloop.

Tijdwaarneming

Bij de tijdwaarneming wordt ook dit jaar gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming

Alle uitslagen zijn netto tijden