Loop de 8 van Drachten niet alleen voor jezelf, maar steun een goed doel! Koop een runningsshirt en je deelname komt ten goede aan de Hersenstichting. Vink hiervoor de optie welke maat je nodig bent aan in het aanmeldingsveld. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laat de stichting onderzoek doen, geeft het voorlichting en voert het vernieuwende projecten uit. Hoe meer we van de hersenen begrijpen, hoe beter we ze gezond kunnen houden. De Hersenstichting wil actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëert de stichting nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie en vertaalt het bestaande kennis naar praktische toepassingen.

Projecten van de Hersenstichting:

  • Hersenbreed onderzoek: Onderzoeksresultaten over een specifieke hersenaandoening kunnen betekenis hebben voor andere aandoeningen. De Hersenstichting stimuleert kruisbestuiving tussen hersenonderzoeken, zodat patiënten optimaal kunnen profiteren.
  • Traumatisch Hersenletsel: Doel van het onderzoeksproject is de kennis over behandelmogelijkheden over deze aandoening te vergroten. Daarnaast realiseerde de Hersenstichting een Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel dankzij een samenwerking met 17 organisaties van zorgprofessionals en patiëntenverenigingen.
  • Bewegingsstoornissen: Doel van het onderzoeksprogramma is zicht te krijgen op behandelmogelijkheden van bewegingsstoornissen.
  • Puberhersenen in ontwikkeling: Doel van het project is het terugdringen van de hersenschade door alcohol in puberhersenen.