ONS DOEL

Wij maken het onmogelijke mogelijk

Het Foppe Fonds zet zich in voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten en te spelen krijgen kinderen en jongeren energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat ze weer stralen en plezier hebben. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!

Het Foppe Fonds dankt de naam aan Foppe de Haan en om met zijn woorden te spreken: ‘Als kind wil je natuurlijk sporten. Soms is het bijna onmogelijk en dan helpen wij. Wij maken het onmogelijke mogelijk!’

Steun ons

Steun het Foppe Fonds en help mee jongeren te laten sporten! 
Steunen kan op verschillende manieren: door te doneren, een actie te organiseren of een fundraisingevent op te zetten. Wil je ons helpen, neem dan contact op via info@foppefonds.nl.

Of maak je donatie over op rekeningnummer NL31RABO0114566682 t.n.v. Foppe Fonds.

Projecten

FrameRunning (voorheen RaceRunning)
Eind 2017 sloegen het Foppe Fonds en Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) de handen ineen om de RaceRunner te verspreiden over Nederland. Die samenwerking was al snel een succes: binnen no time deden zeven atletiekverenigingen een beroep op de nieuwe RaceRunner regeling en sinds medio 2018 was de Dirk Kuyt Foundation ook aangesloten. Sinds 2021 is de naam gewijzigd in FrameRunner.

Alle informatie is te vinden via deze link.