Het goede doel is dit jaar Sportfonds Smallingerland

Sport is voor iedereen! Voor iedereen in de gemeente Smallingerland moet het mogelijk zijn om te kunnen sporten. Toch hebben veel inwoners te weinig geld om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Voor kinderen tot 18 jaar bestaat al jaar en dag het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor de doelgroep 18+ bestaat het Sportfonds Smallingerland. Vanuit dit fonds wordt het lidmaatschap bij een sportvereniging betaald. Hiermee wordt sport voor een nog breder publiek bereikbaar en toegankelijk. Steunt u dit ook?

U kunt een vrije bijdrage via het inschrijfformulier overmaken.

Alle informatie is te vinden via deze link.