Stichting Present

 

 
 

Present Smallingerland gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander in de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen, is voor veel mensen (te) groot. Vaak is er een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn en hoopt daarmee een beweging op gang te brengen waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Via maatschappelijke organisaties ontvangt Present Smallingerland hulpvragen van mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Een hulpvraag kan een praktische klus zijn; bijvoorbeeld het verven van muren of het opknappen van een tuin. Of in de vorm van een sociale activiteit; bijvoorbeeld wandelen of pannenkoeken bakken. Op deze hulpvragen zet Present vervolgens een groep vrijwilligers in op basis van interesse, kennis en kunde. Deze vrijwilligers zijn o.a. afkomstig uit bedrijven, kerken, gezinnen en vrienden.

Zo komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.presentsmallingerland.nl