Voorzieningen COVID-19

De organisatie van de 8 van drachten, AV Impala en SportsDrachten, hebben de volgende   maatregelen getroffen om COVID-19 risico’s tegen te gaan:

De deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden en bewaren en dat de deelnemersstromen elkaar niet kruisen.

Het aantal deelnemers wordt maximaal 750 deelnemers. De startvakken worden uitgebreid van 180 meter naar 570 meter. In totaal worden de deelnemers verdeelt over 15 vakken. De deelnemers worden verzocht een kwartier voor aanvang naar de start te komen en in de vakken te gaan staan. De startprocedure is 10 minuten voor de start.

Elk vak heeft een lengte 38 meter en is 4 meter breed. Om de afstand van 1,5 meter te waarborgen worden er 50 deelnemers per vak toegelaten. De deelnemers staan met zijn tweeën naast elkaar en kunnen door de breedte van het 4 meter vak, 1,5 meter uit elkaar staan.

De deelnemers hebben bij de opgave een eindtijd moeten invullen. De deelnemers krijgen een startnummer toegezonden met daarop een chip voor de tijdregistratie, een kleur en een vak nummer. Zowel de kleur als het vak nummer is gekoppeld aan de verwachte eindtijd. De snelste deelnemers staan dus in vak 1 enz. De drang om in de vakken in te halen is er dan niet. Wanneer het eerste vak is gestart schuiven alle vakken een vak op enz. Door de tijdregistratie krijgen alle deelnemers een netto tijd, als ze over de finish komen. Bij de start en finish wordt geen publiek toegelaten.

Gebruik sanitaire voorzieningen.

Naar gelang het aantal deelnemers zullen er toiletwagens worden geplaatst. En voor de voorziening worden er markeringen geplaatst om 1.5 meter afstand te houden. In en rondom de toiletvoorziening wordt er zeep en desinfectie geplaatst.